Usluge

KOJE USLUGE „DOMINUS PLUS“ PRUŽA KLIJENTIMA?

 • Registracija preduzeća;
 • Prijava i odjava radnika;
 • Vođenje glavne knjige u skladu sa propisima;
 • Sastavljanje svih računovodstvenih iskaza;
 • Priprema izvještaja o poslovanju i izrada završnog računa;
 • Analiza izvještaja za potrebe i po zahtjevu klijenta;
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura;
 • Obračun PDV-a i sastavljanje mjesečne PDV prijave;
 • Izrada kalkulacija;
 • Vođenje osnovnih sredstava i obračun amortizacije;
 • Obračun zarada i sastavljanje poreskih i drugih obrazaca za zarade;
 • Obračun ugovora o djelu autorskih honorara, zakupa i sl, naknada fizičkim licima;
 • Izrada temeljnih finansijskih izvještaja (godišnjih, polugodišnjih, mjesečnih i po potrebi dnevnih finansijskih izvještaja);
 • Izrada konsolidovanih finansijskih izvještaja;
 • Revizija finansijskih izvještaja i uvid u poslovanje;
 • Revizija pri kupoprodaji firme;
 • Nezavisna revizija finansijskih izvještaja;
 • I još mnogo toga…

ZA STRANE DRŽAVLJANE VRŠIMO USLUGE:

 • Prijava i registracija boravka;
 • Prvi boravak za strance na osnovu zaposlenja, sezonskog rada;
 • Produženje privremenog boravka radi zapošljavanja i rada;
 • Prvi boravak po osnovu spajanja porodice;
 • Prvi privremeni boravak po osnovu braka sa Crnogorskim državljaninom;
 • Produženje privremenog boravka po osnovu spajanja porodice, tj. braka sa crnogorskim državljaninom;
 • Privremeni boravak po osnovu vlasništva nad nekretninom;
 • Privremeni boravak po osnovu školovanja;
 • Stalno nastanjenje stranaca koji imaju 5 godina boravak u Crnoj Gori u kontinuitetu;
 • I još mnogo toga..